Otepää Gümnaasiumi hoolekogu

Otepää Gümnaasiumi hoolekogu koosseis alates 2.11.2020

Hoolekogu esimees: Tarmo Pilv

Mare Raid (Otepää Vallavolikogu esindaja)
Jana Mae (kooli õpilaste vanemate esindaja), 5-9klass@nuustaku.edu.ee
Kaarel Hein (kooli õpilaste vanemate esindaja), 10-12klass@nuustaku.edu.ee
Janek Moros (kooli õpilaste vanemate esindaja), 1-4klass@nuustaku.edu.ee
Tarmo Pilv (vilistlaste esindaja)
Silver Rõõmussaar (kooli toetavate organisatsioonide esindaja)
Marika Paavo (õppenõukogu esindaja)
Kaidi Palmiste (õppenõukogu esindaja)
Karl Eric Mõttus (õpilaste esindaja)

Hoolekogu protokollid:

protokoll nr 8 (14.12.2020)
protokoll nr 7 (19.11.2020)