Otepää Gümnaasiumi hoolekogu

Otepää Gümnaasiumi hoolekogu koosseis alates 11.11.2019

Hoolekogu esimees: Tarmo Pilv

Mare Raid (Otepää Vallavolikogu esindaja)
Jana Mae (kooli õpilaste vanemate esindaja)
Heidi Mõttus (kooli õpilaste vanemate esindaja)
Janek Moros (kooli õpilaste vanemate esindaja)
Tarmo Pilv (kooli toetavate organisatsioonide esindaja)
Kätlin Nukka (vilistlaste esindaja)
Marika Paavo (õppenõukogu esindaja)
Kaidi Palmiste (õppenõukogu esindaja)
Laura Meigas (õpilaste esindaja)