Koolimeedia

Käesoleval, 2018/2019. õppeaastal on õppeaine „Praktilised meediatööd“ valinud kaheksa gümnasisti 11. ja 12. klassist. Selle aasta eesmärk on, et õpilane proovib kätt erinevates meediavaldkondades: aitab kaasa lühifilmi valmimisele, filmib ja fotografeerib, kirjutab artikleid, kujundab kuulutusi ja arvestab sotsiaalmeedia erilisusega. Iga töö eest saab õpilane punkte, mis kevadeks kokku liidetakse ja hindeks kujundatakse. Meediaõpilaste tegemisi suunab ja aitab koolieluga siduda õpetaja Rita Arik.

Et õpetus oleks võimalikult asja- ja ajakohane, on kaasatud mitmeid professionaale. Raadiotööd õpitakse tundma Mirko Ojakivi käe all ja Vikerraadio stuudios, teletööd tutvustab Kanal 2 saate „Hommik“ meeskond ja Piret Laos, kirjutamisest räägib õpilastele Priit Pullerits ning foto- ja videotöötlust õpetab Timo Arbeiter. Neli õpilast õpivad Kadrinas koolilehelaagris  ajakirjandusteksti loomist.

11.klassi õpilased õpivad sel õppeaastal ka meedia algtõdesid samanimelise kursuse raames. Käsitletakse meedia eesmärke, ajakirjaniku eetilisust, meediamaailma organisatoorseid ja ärilisi mudeleid ja erinevaid rolle meediaga suhtlemisel.

Meie koolis ja meie kooli õpilastele toimub õppeaasta jooksul palju sündmusi, mis väärivad kajastamist. Otepää gümnaasiumi meediaõpilaste võimalus ja kohustus ongi n-ö kätt pulsil hoides neid sündmusi sõnas ja pildis ajakirjanduseetikast lähtudes kajastada.

 

2017/18. õppeaastal tegutses ajalehetoimetus, mida juhtis Pille-Riin Merilo, kooliraadio (juhtivtoimetaja Katrin Rüütli) ning OGTV (televisiooni meeskond, peatoimetaja Manana Kokhtashvili). Õpilasi juhendas Marika Paavo.

OGTV saateid saab vaadata SIIT.

Kooliraadio saateid saab kuulata SIIT.

Koolilehte Otu Tungal saab lugeda SIIT.


Otepää Gümnaasiumi koolimeedia lähiajaloost

Üldist

Alates 2006. aastast on Otepää Gümnaasiumis tegutsenud meediahuvilised noored, esialgu meediaklassi nime all,  kuhu kuulusid huvilised gümnasistid, kes otsustasid meediaõpetuse kui valikaine kasuks. Kui 2014. aastal loodi gümnaasiumis moodulsüsteem, koondusid meediast huvitatud õpilased selle alla, läbides kolme õppeaasta jooksul 6 meediateemalist kursust.

Oma töös keskendub noor inimene eelkõige kas raadiotööle, kirjutavale pressile või televisioonile.  Mõistagi tuleb enne teha traditsiooniliste õppetundide käigus endale selgeks meedia köögipool ehk siis ajakirjanduslikud žanrid, kutse-eetika ja muu oluline. Noorte peamiseks tööpraktikaks jääb valikuliselt kas kooliajaleht Otu Tungal (heal juhul ka Otepää Teataja),  kooliraadio, aga ka koolitelevisioon OGTV.  Silmapaistvat koostööd on tehtud Tallinna Televisiooniga.

Vabariiklikul meediakonkursil on osaletud alates 2006. aastast, saadud auhindu pea igas kategoorias ning oldud üks parematest kooliajalehtedest,  –raadiotest ning -televisioonist.

Meie kooli vilistlastest – ajakirjandusõpilastest – on silmapaistvalt tegelenud meediatöö või sellele lähedase alaga Ly Aunapu ja Triin Tigane  (endised koolilehe peatoimetajad), Willi Pastak ja Tambet Leopard (endised raadiotoimetajad), raadiouudiste toimetaja Kerli Adov, Kadri Palmiste, Ingrid Kelder ja Saamuel Stepanov (OGTV rajajad ja toimetajad, kes kõik ka meediaala õppima asunud) ning Paul Poderat, kes tegeles nii fotograafia, ajalehe küljendamise kui filmindusega ning omandab samuti laiapõhjalisi teadmisi meedia erialal.

Ajaleht Otu Tungal

Koolileht Otu on koolimeedia maastikul juba ajalooline nähtus. Esimesed õpilastest aktivistid  andsid ajalehte vahelduva eduga välja juba 1994. aastast. Stabiilselt hakkas see aga ilmuma 2004, kui peatoimetaja rolli võttis enda kanda gümnasist Ly Aunapu.

2007. aastast läbis ajaleht tõsise uuenduskuuri, muutes ka nime: OTU TUNGAL tähendas tol hetkel uuenduslikkust, tuletungla ilmumist meie koolimeediasse. Peatoimetajaks sai väga uuendusmeelne eksperimenteerija Triiin Tigane. Ajaleht sai oodatud sümboliks iga kooliveerandi lõpus. Ja mitte ainult kooliõpilaste jaoks, vaid ka linnarahvale. Sellest kasvaski välja mõte tõusta meie koolilehega uuele tasemele. Tollane direktor Aivo Meema nägi võimalust ilmutada koolilehte neli korda aastas Otepää Teataja vahelehena. Seega muutus nii ajalehe sisu kui ka formaat, sest vaja oli arvestada kogukonna huvidega.

2017. aasta sügisest hakkas ajaleht ilmuma vaid veebiväljaandena, vastutavaks toimetajaks ja reporteriks Pille-Riin Merilo ning küljendajaks ja reporteriks Janno Puurits (mõlemad sel hetkel XI klassi õpilased).

Varasematel aastatel, kui toimusid iga-aastased vabariigi koolimeediakonkursid, peeti meie lehte mõnusalt skandaalihõnguliseks ning tänu sellele jäime koolimeedias ka silma. Erinevatelt koolimeediakonkurssidelt  on meie noorajakirjanikud mitmeid väärikaid auhindu saanud mitmetes erinevates žanrikategooriates kui ka terviklahendusena.

Kooliraadio

Kooliraadio töö esitab samuti suuri väljakutseid: areneb tehniline taip, esinemisjulgus, organiseerimisoskus; saadakse headeks sõpradeks mikrofoniga. Traditsiooniks on saanud iganädalane  uudistesaade „Nädalakaja“. Varasematel aegadel, kui nutitelefon polnud veel õpilase parim sõber,  on harrastatud hommikuprogramme, mida juhtisid Kerli Adov, Tambet Leopard, Willy Pastak ja hiljem Birgit Maranik. Viimase peatoimetamisel on saadud vabariiklikul konkursil kooliraadiosaate peapreemia.

Viimaste aastate aktiivne raadiosaadete tegija (nii toimetaja, reporter kui monteerija) on Helen Hirvesoo (abiturient 2018), kelle toimetamisel valmis ka kolm OG juubelihõngulist saadet.

Koolitelevisioon

Alates 2011. aasta sügisest käivitus koolitelevisioon, mis sai nimeks OGTV. Kogu selle mahuka töö „veduriks“ kujunes algushetkedel tollane  XI  klassi nääpsuke neiu Ingrid Kelder, kes oli vajadusel nii režissöör, toimetaja, stsenarist, eelkõige aga monteerija. Operaatoritena abistasid teda Kaisa Roosbaum ja Stella Rein (abituriendid 2012) ning  Kadri Palmiste (sel ajal XI  klass). Reporterite töö jäi Kaisa ja Kadri õlule. Uudisteankruna hakkas tegutsema Triinu Aasaroht (sel ajal XI klass).

2012. aasta sügisest liitus OGTV meeskonnaga aktiivne poistetuumik, vastsed gümnasistid Saamuel Stepanov, Randel Uibopuu, Erkki Teder, Martin Krüünvald, Kevin Markus Toover, kelle käe all valmisid ka vabariigis silmapaistnud telesaated.

2013. aasta koolimeedia konkursil sai OGTV vabariigi parima koolitelevisiooni tiitli ning selle liikmeid (lisaks eelpool toodud noormeestele ka Kadri Palmistet ja Ingid Kelderit) tunnustas ka Otepää vallavalitsus oma preemiaga.

2017/2018. õppeaastal kuulusid OGTV meeskonda abituriendid Manana Kokhtashvili, Linda-Maria Urke, Henri Lindret, Karl August Soonberg, Kaur Nukka (XI kl), Laura Meigas, Bärbel Moros, Valter Kuld, Joosep Saul (X kl) ning Kelvin Kivimaa (VII kl).