Õpilasesindus

Õpilasesinduse liikmed 2020/2021. õppeaastal:

Karl Eric Mõttus – president
Oliver Pikk – asepresident
Dyavolessa-Maria Kuittinen – asepresident
Cäthy Alev
Gerli Ong
Katriin Ostrak
Mia Maria Arminen
Andra Arulaan
Laura Pirnipuu
Kirke Karus
Mari-Liis Piller

Õpilasesinduse põhimäärus