Õpilasränne

Õpilasränne on viis Otepää Gümnaasiumiga tutvumiseks.
Sellise võimalusega teeb kool algust uuest, 2016/2017. õppeaastast ning selle sihtgrupiks on ainult 9. klasside õpilased.

Õpilane, kes soovib meie kooli võimalustega ja Otepääga tutvuda, saab meiega õppetöös osaleda ühe nädala õppeaasta jooksul, Otepää Gümnaasium tagab õpilasele selleks ajaks koha õpilaskodus ning toitlustamise.
Õpilasrändamise perioodiks on oktoober 2016 – märts 2017.

Soovist õppetöös osaleda tuleb anda teada kooli huvijuhile Terje Aasarohulevähemalt 2 nädalat enne soovitava tutvumisnädala algust (e-post terje@nuustaku.edu.ee ja telefon 5781 0081).
Kool korraldab õpilase Otepääl viibimisega seotud tegevused ning saadab huvilisele tunniplaani ja korraldusliku info ning nimetab personaalse kontaktisiku.

Õpilasrändur, kelle nädal meie koolis hakkab lõppema, saab koolist oma kodukooli jaoks kirjaliku tagasiside õppetöös osalemise kohta ning annab omakorda meile tagasisidet meie koolis kogetu kohta.

Kohtumiseni Otepää Gümnaasiumis!