Gümnaasiumiõpingud

Mida tähendavad gümnaasiumiõpingud meie koolis?

Üldkeskhariduse saamiseks tuleb Otepää Gümnaasiumi õpilasel läbida 100 kursust (ehk 100 x 35 tundi) ainetunde.

Gümnasist peab õpingute alguses otsustama laia või kitsa matemaatika kursuste kasuks. Kitsa matemaatika valinud õpilase kohustuslike õppeainete maht on 70 kursust ning laia matemaatika valinutel 76 kursust. Ülejäänud osa õppekavast saab õpilane enda jaoks ise kokku panna õppemoodulite ja vabaainete baasil.
Õpilane peab valima vähemalt 3 moodulit ning ülejäänud võivad olla vabaained.
Iga õppemoodul on loogiline tervik, mis koosneb 6 ainekursusest.

Tutvu moodulitega väikese virtuaaltuuri abil:

Mida on vaja teha sisseastumiseks?

Peamised sisseastumistingimused on põhikooli lõputunnistuse keskmine hinne vähemalt 3,6 palli ning vähemalt „rahuldav“ käitumishinne.
Dokumendid sisseastumiseks saab esitada kandidaat, kes on eelnevalt läbinud õppenõustamise.

Kooli vastuvõtmise kord alates 2017. aastast

Mis on õppenõustamine?

Õppenõustamine on vestlus õpilaskandidaadi, tema seadusliku esindaja (vanem või hooldaja) ja kooli õppealajuhataja vahel, mille eesmärk on jõuda selgusele õpilase huvides, kallakutes ja võimetes. Õppenõustamise kaudu soovib kool  toetada õpilast gümnaasiumiõpinguteks valikute tegemisel, vastata täiendavatele küsimustele ning selgitada kandidaadile kooli ootusi gümnasistile.

Õppenõustamine lõpeb gümnaasiumiõppeks individuaalsete valikute tegemisega.

Õppenõustamise vestlused algavad 6. juunist, vestlusele saab registreerida SIIT. Õppenõustamine kestab 29. juunini 2017. Õppenõustamine on kooli kandideerimise eelduseks

Kust saab vastuseid täiendavatele küsimustele?

Kui sul tekib kooli õppe- või koolikorralduse kohta küsimusi, mille kohta kodulehelt vastuseid ei leia, siis abiks on järgmised kontaktid:
Kooli kantselei (juhiabi Liia Soe) – telefon 766 8241, e-posti aadress kool@nuustaku.edu.ee
Õppealajuhataja Anneli Vetka – telefon 766 8242, e-posti aadress anneli@nuustaku.edu.ee

Millal on infotund 10. klassile?

Infotund 10. klassidesse astujatele on 28. augustil 2017 kell 11.00, selle kohta saadab kool igale õpilaskandidaadile kirja avalduses märgitud e-posti aadressile! Igal õplaskandidaadil on kohustus hoida oma kontaktandmed õigena!

Õpikud väljastatakse 10. klassi astujatele kooli raamatukogus 28. augustil 2017 kell 10.00-15.00.