Gümnaasiumiõpingud

Mida tähendavad gümnaasiumiõpingud meie koolis?

Üldkeskhariduse saamiseks tuleb Otepää Gümnaasiumi õpilasel läbida 100 kursust (ehk 100 x 35 tundi) ainetunde.

Gümnasist peab õpingute alguses otsustama laia või kitsa matemaatika kursuste kasuks. Kitsa matemaatika valinud õpilase kohustuslike õppeainete maht on 70 kursust ning laia matemaatika valinutel 76 kursust. Ülejäänud osa õppekavast saab õpilane enda jaoks ise kokku panna õppemoodulite ja vabaainete baasil.
Õpilane peab valima vähemalt 3 moodulit ning ülejäänud võivad olla vabaained.
Iga õppemoodul on loogiline tervik, mis koosneb 6 ainekursusest.

Mida on vaja teha sisseastumiseks?

Peamised sisseastumistingimused on põhikooli lõputunnistuse keskmine hinne vähemalt 3,6 palli ning vähemalt „rahuldav“ käitumishinne.

Kooli vastuvõtmise kord

Soovid alustada õpinguid Otepää Gümnaasiumi 10. klassis?

Kui jah, siis pane end kirja õppenõustamisele, mis on kooli kandideerimise eelduseks. Õppenõustamisele ootab õppealajuhataja õpilast ja vanemat, sest vestlusel räägitakse kooli võimalustest, ootustest ja nõuetest, samuti aitab õppealajuhataja valida igale õpilasele sobilikud õppemoodulid. Ole valmis rääkima endast, oma senistest huvidest ja tegevusest ning tulevikuplaanidest.

Registreerumine õppenõustamisele algab alates 16. maist 2019. Registreeruda saab SIIN

Kohtumiseni!

Kust saab vastuseid täiendavatele küsimustele?

Kui sul tekib kooli õppe- või koolikorralduse kohta küsimusi, mille kohta kodulehelt vastuseid ei leia, siis abiks on järgmised kontaktid:

Õppekorralduse spetsialist Inga Kotkamäe – telefon 766 3678, e-posti aadress inga@nuustaku.edu.ee
Kooli kantselei (kantselei juhataja-personalispetsialist Liia Soe) – telefon 766 8241, e-posti aadress kool@nuustaku.edu.ee

Millal on infotund 10. klassile?

Klassijuhatajatund 10. klassidesse astujatele on 28. augustil 2019 kell 11.00, selle kohta saadab kool igale õpilaskandidaadile kirja avalduses märgitud e-posti aadressile! Igal õplaskandidaadil on kohustus hoida oma kontaktandmed õigena!

Õpikud väljastatakse 10. klassi astujatele kooli raamatukogus 28. augustil 2018 kell 10.00-15.30.