Gümnaasiumiõpingud

Mida tähendavad gümnaasiumiõpingud meie koolis?

Üldkeskhariduse saamiseks tuleb Otepää Gümnaasiumi õpilasel läbida 100 kursust (ehk 100 x 35 tundi) ainetunde.

Gümnasist peab õpingute alguses otsustama laia või kitsa matemaatika kursuste kasuks. Kitsa matemaatika valinud õpilase kohustuslike õppeainete maht on 70 kursust ning laia matemaatika valinutel 76 kursust. Ülejäänud osa õppekavast saab õpilane enda jaoks ise kokku panna õppemoodulite ja vabaainete baasil.
Õpilane peab valima vähemalt 3 moodulit ning ülejäänud võivad olla vabaained.
Iga õppemoodul on loogiline tervik, mis koosneb 6 ainekursusest.

 

Mida on vaja teha sisseastumiseks?

Peamised sisseastumistingimused on põhikooli lõputunnistuse keskmine hinne vähemalt 3,6 palli ning vähemalt „rahuldav“ käitumishinne.

Kooli vastuvõtmise kord

Soovid alustada õpinguid Otepää Gümnaasiumi 10. klassis?

Kui jah, siis pane end kirja õppenõustamisele, mis on kooli kandideerimise eelduseks. Õppenõustamisele ootab õppealajuhataja õpilast ja vanemat, sest vestlusel räägitakse kooli võimalustest, ootustest ja nõuetest, samuti aitab õppealajuhataja valida igale õpilasele sobilikud õppemoodulid. Ole valmis rääkima endast, oma senistest huvidest ja tegevusest ning tulevikuplaanidest.

Õppenõustamised algavad 21. maist.

Kohtumiseni!

Kust saab vastuseid täiendavatele küsimustele?

Kui sul tekib kooli õppe- või koolikorralduse kohta küsimusi, mille kohta kodulehelt vastuseid ei leia, siis abiks on järgmised kontaktid:
Kooli kantselei (juhiabi Liia Soe) – telefon 766 8241, e-posti aadress kool@nuustaku.edu.ee
Õppealajuhataja Anneli Vetka – telefon 766 8242, e-posti aadress anneli@nuustaku.edu.ee

Millal on infotund 10. klassile?

Infotund 10. klassidesse astujatele on 28. augustil 2018 kell 11.00, selle kohta saadab kool igale õpilaskandidaadile kirja avalduses märgitud e-posti aadressile! Igal õplaskandidaadil on kohustus hoida oma kontaktandmed õigena!

Õpikud väljastatakse 10. klassi astujatele kooli raamatukogus 28. augustil 2018 kell 10.00-15.00.