Tööpakkumised

Otepää Gümnaasium kuulutab juunis 2019 välja konkursi järgmiste kohtade täitmiseks

Füüsikaõpetaja tunnikoormusega 13 tundi nädalas  (sh gümnaasiumi õppekava valikkursused) (asenduskoht üheks õppeaastaks), tööleasumise aeg 26. august 2019

Bioloogia- ja inimeseõpetuse õpetaja koormusega 1,0 kohta, tööleasumise aeg 26. august 2019

Põhikooliastme inglise keele õpetaja (asenduskoht tähtajaga 22. juuni 2021) 1,0 kohta, tööleasumise aeg 26. august 2019

Põhikooli- ja gümnaasiumiastme inglise keele õpetaja 1,0 kohta, tööleasumise aeg 26. august 2019.

Konkursi TÄHTAEG on 25. juuli 2019 kell 15.00.

Kandideerimisdokumendid on avaldus, elulookirjeldus ja kvalifikatsiooni tõendavad dokumendid.  Konkursil arvestatakse ainult tähtajaks laekunud avaldustega.

Dokumente ootab kool elektrooniliselt e-posti aadressile konkursid@nuustaku.edu.ee (digitaalselt allkirjastatuna) või kooli postiaadressil Koolitare tn 5, 67403 Otepää.

Lisainfo tööpakkumise kohta: direktor Külle Viks (konkursid@nuustaku.edu.ee).

Konkursi dokumendivoor on 25. juulil 2019, VESTLUSTE PÄEV on 29. juuli 2019.