Tööpakkumised

Otepää Gümnaasium

kuulutab välja konkursi järgmiste ametikohtade täitmiseks

  • Füüsikaõpetaja (sh gümnaasiumi õppekava valikkursused), tööleasumise aeg 24. august 2020.
  • Bioloogia- ja inimeseõpetuse õpetaja koormusega 1,0, tööleasumise aeg 24. august 2020.
  • Põhikooliastme inglise keele õpetaja (asenduskoht) koormusega 1,0, tööleasumise aeg 24. august 2020.
  • Põhikooli- ja gümnaasiumiastme inglise keele õpetaja koormusega 1,0, tööleasumise aeg 24. august 2020.
  • Eripedagoog koormusega 1,0, tööleasumise aeg 24. august 2020.
  • Õppejuht koormusega 1,0 tööleasumise aeg kokkuleppel.

Konkursi tähtaeg on 15. juuni 2020 kell 12.00.

Kandideerimisdokumendid on avaldus, elulookirjeldus ja kvalifikatsiooni tõendavad dokumendid. Konkursil arvestatakse ainult tähtajaks laekunud avaldustega.

Dokumente ootab kool elektrooniliselt e-posti aadressile kool@nuustaku.edu.ee (digitaalselt allkirjastatuna) või kooli postiaadressil Koolitare 5, 67403 Otepää.

Lisainfo tööpakkumise kohta: direktori kohusetäitja Maire Murumaa (maire@nuustaku.edu.ee), telefon 5301 1550.