Vastuvõtuinfo

Otepää Gümnaasium on 12-klassiline kool eelkõige Lõuna-Eesti õpilastele.
Mõistagi oleme avatud kõigile õppijatele üle terve Eesti.

Põhikooli võtab kool vastu kõik õpilased, kelle jaoks see kool on elukohajärgne kool, vabade kohtade olemasolul ka õpilased väljastpoolt kooli teeninduspiirkonda. 2018/19. õppeaastal on põhikoolis vabu kohti kõikides põhikooliklassides. Igas põhikooliklassis on kaks paralleeli.

2.-9. klassidesse võtame dokumente vastu aastaringselt.

1. klassidesse võtame dokumente vastu juunikuus kuni 28. juunini ning augustis perioodil 1.-9. august.

Oleme tänulikud, kui kõik esimestesse klassidesse astuvate laste vanemad leiavad võimaluse sisseastumisdokumendid esitada siiski juunikuus, siis on koolil lihtsam planeerida  õppevahendeid ja klassikomplekte.

Infotund 1. klassidesse astuvate laste vanematele on juunikuu alguses, see info täpsustub.

Kooli kantselei on juunis ja augustis avatud kell 9.00 – 16.00.

Kooli VASTUVÕTUKORD asub SIIN.

Gümnaasiumisse võtame vastu õpilased, kes on lõpetanud põhikooli ning kelle põhikooli lõputunnistuse keskmine hinne on vähemalt 3,6. Kõik õpilaskandidaadid läbivad õppenõustamise, mis on sisult sisseastumisvestlus. Õppenõustamisel osaleb õpilaskandidaat koos oma seadusliku esindajaga (vanem või hooldaja), õppenõustamise tagasisideleht on üks gümnaasiumi sisseastumisdokumentidest.

Õppenõustamisele saab kooli kodulehe kaudu registreeruda alates 16. maist 2019  SIIN

Õppenõustamine kestab 28. juunini, augustis toimub õppenõustamine 6. ja 9. augustil 2019.

Gümnaasiumiõpingud Otepää Gümnaasiumis eeldavad 100 ainekursuse läbimist.

Õppekavas on

  • riikliku õppekava järgi kohustuslikud kursused,
  • kooli valitud kohustuslikud kursused,
  • valikained, mis on koondatud moodulitesse
  • vabaained;

Õppemoodulid on valdkondlikud sisutervikud, mis koosnevad 6 erinevast ainekursusest.
Iga õpilane valib vähemalt 3 moodulit.

Moodulid 2019/20. õppeaastal gümnaasiumisse astujale on:

  • Loovus
  • Tehnoloogia
  • Majandus
  • Inimene ja ühiskond
  • Loodus ja keskkond
  • Tervishoid

Info õppevalikute (moodulid ja vabaained) asub gümnaasiumi õppekavas SIIN.

Koolilõuna on kõikidele õpilastele tasuta.
Koolisöökla kõrval on toimiv koolikohvik.
Kaugemalt tulijatele on koolil õpilaskodu.

Lisainfot õpingute kohta meie koolis saad
kooli õppekorralduse spetsialistilt Inga Kotkamäelt telefonil 766 3678 ja e-posti aadressil inga@nuustaku.edu.ee
või
kooli kantseleist (juhiabi Liia Soe) telefonil 766 8241 ja e-posti aadressil kool@nuustaku.edu.ee.