Õppetöö jätkub koolimajas alates 03.11.2020

Hea koolipere!
Oleme saanud Terviseametilt juhised õpilased kooli õppetööle tuua esimesel võimalusel!
Terviseamet leiab, et hetkel on olukord piirdunud vaid 2 positiivse testi tulemusega ning haiguse levikuks ohtu ei ole. Eneseisolatsiooni jäävad ainult need isikud, keda Terviseamet on lugenud lähikontaktseteks ning kes on saanud vastava selge juhise. Distantsõppele jäävad nakatunuga ühes klassis õppinud õpilased.
Seega anname teada, et tuginedes nii Terviseameti juhisele kui vallavalitsuse kooskõlastusele, on kõikide klasside (va eneseisolatsiooni ja distantsõppele määratud) õpilased oodatud tagasi koolimajja alates homsest, 03.11.2020. Õppetöö jätkub tavapärases rütmis.
Õpilaskodu kasutajatele on õpilaskodu avatud alates 03.11.2020 kell 7.30.
Seoses võimaliku nakkusohu ennetamisega palume lastevanematel laps kooli saata ja vastu võtta koolimaja peauksel. Haigusnähtudega lapsed palume jätta koju tervenema.

Püsigem terved!
Maire Murumaa
direktor

Hea õpilane ja lapsevanem!

Meie kooli III kooliastme õpilase COVID testi tulemus osutus täna positiivseks. Õpilase haigestumine on seotud pereüritusega. Kontaktid tasandil õpilane-õpilane ja õpilane-õpetaja on olnud tihedad ning seetõttu tegime kooskõlastatult kohaliku omavalitsuse ja terviseametiga otsuse minna kaheks nädalaks distantsõppele. Distantsõpe annab võimaluse isolatsiooniks ning ennetada viiruse levimist ning kestaks esialgu 10. novembrini. Antud perioodil on suletud koolimaja, spordihoone ja õpilaskodu. Tagasi kooli prognoosime tulla 11. novembril.
Kooli jäänud õppevahendeid saab koolist võtta homme, 28. oktoobril kell 8.00-16.00.
Loodame mõistvat suhtumist ning ootame tagasisidet võimalike haigestumiste korral klassijuhatajatele.

Juhtkond

Otepää maastikumäng 2020

15. oktoobril 2020 võtsid Otepää Gümnaasiumi 5.-8. klasside õpilased osa Pühajärve ümbruses toimunud võistkondlikust Otepää maastikumängust. Lisaks meie kooli kaheksale tublile võistkonnale oli osavõtjaid veel Pühajärve Põhikoolist ja Valga Põhikoolist. Maastikumängul osales kokku 17 võistkonda.

Meeskondliku maastikumängu eesmärk oli kinnistada kaardi lugemise oskust, orienteerumist looduses ning panna proovile oma teadmised loodusest ja loodushoiust. Distantsi pikkus oli umbes 4 kilomeetrit ja selle jooksul tuli läbida 8 kontrollpunkti ning lahendada nendes erinevaid ülesandeid.

Otepää Gümnaasiumi esindasid:

5.a klass – Ida Vahrušev, Anette Männiste, Marta-Loore Ladva, Karl Marek Kamla
5.b klass –  Laura Pirnipuu, Andra Arulaan, Risto Janusškevitš
6.a klass – Gerli Ong, Laura Liina Länik, Trevor Jääger, Tristan Klimbek
6.b klass – Lisandra Liivamägi, Kadi Koppel, Linda Silmere, Dagmar Käär
7.a klass – Indra Värk, Sten-Erik Iir, Kadri Kruusmaa, Kaspar Punder
7.b klass – Simmo Vernik, Säde Toom, Gretely Salundi, Sheril Chrislyn Saar
8.a klass – Hans Kristjan Kullamaa, Silver Nõgols, Joonas Sakkis, Henri Hein 
8.b klass – Karl Silmere, Morten Oscar Orussaar, Änni Perv, Brenda Järv  

Kõik võistkonnad olid väga tublid. Võistlus oli väga tasavägine ja punktide erinevused olid väikesed. 8.b klassi võistkond oli võistluse kiireim ja saavutas II koha. 4.-7. koha saavutasid vastavalt 8.a, 6.a, 5.a, 7.a klasside võistkonnad.

Maastikumängu korraldasid Keskkonnaamet ja Lutsu turismitalu.

Haridus- ja Teadusministeerium soovitab reisilt tulles jääda koju

Enne koolivaheaja algust oli mõne riigi nakatumiskordaja Eesti omast madalam, ent praeguseks on olukord muutunud. Seega: kui mõne riigi nakatumiskordaja on selle nädala sees suurenenud, tuleks sealt naastes käsitleda riiki riskipiirkonna riigina. Riike, kust naastes ei peaks jääma eneseisolatsiooni või end testima, on väga vähe.
Soovitame mis tahes riigist reisilt tulles jääda kaheks nädalaks eneseisolatsiooni või teha piiril koroonatest. Õpilased võivad reisilt tulles kooli naasta pärast 14-päevast eneseisolatsiooni või pärast kaht negatiivset koroonatesti, mille vahe on olnud vähemalt seitse päeva. Testitulemust oodates tuleb püsida eneseisolatsioonis. Eneseisolatsiooni ajal ei tohi osaleda ka näiteks huvitegevuses.
Pärast reisi õppetööst eemal viibimisest peab lapsevanem või õpilane haridusasutust teavitama ja kokku leppima, kuidas toimub eneseisolatsiooni ajal   õppetöös osalemine. Endiselt kehtib soovitus lükata edasi kõik välisreisid ning reisida ainult äärmise vajaduse korral. See kehtib nii töö- kui eraeluliste reiside puhul.

Testimise info leiab Terviseameti kodulehelt.
Värskeimat reisiinfot koondab Välisministeerium

Otikeste pidu

16. oktoobril kogunesid Otepää Gümnaasiumi algklassi õpilased aulasse, et traditsioonilise otikeste peoga ristida ära esimese klassi õpilased ja üheskoos lõbusalt aega veeta. Ürituse alguses said värsked koolilapsed endale pähe neljanda klassi õpilaste meistertatud kõrvad ning teise klassi õpilaste valmistatud tunnistused. Seejärel lugesid otikesed vande ning esinesid laulu ja luuletusega. Pidu jätkus viktoriini, tantsu ja muusika ning lõbusate mängude saatel.
Üritust viisid läbi värsked kooli õpilasesinduse liikmed Laura Pirnipuu, Gerli Ong, Andra Arulaan, Mia Maria Arminen ja Katriin Ostrak.

Otikeste pidu on iga-aastane traditsiooniline üritus, kus võetakse kooli vastu Otepää Gümnaasiumi kõige värskemad ja pisemad õppurid.

Kervin Kull
huvijuht-koolielu korraldaja