Loovalt looduses

Otepää gümnaasiumis on huvitegevus käivitunud. 2.-5.klassi kunstiringi lapsed käisid õues vaatamist, otsimist ja loomist harjutamas.  Õuesõppe tunnis valmisid vahvad ja kordumatud taiesed, mida aga tuppa ei toodud. Kõik, mis loodusest võeti, sai uuesti looduse osaks. Laste loodud tegelased elavad oma elu edasi fotodel. 

Ave Kruusmaa
loovusainete õpetaja


Lastevanemate üldkoosolek

Lastevanemate üldkoosolek toimub 8. oktoobril 2019 algusega kell 17.30 kooli aulas.

Päevakord:

  1. Kokkuvõte 2018/2019. õppeaastast
  2. Info eesootavast aastast
  3. Hoolekogu esindajate valimine

Otude ristimine

16.- 18. septembril toimus Otepää Gümnaasiumis kümnendike ehk otude ristimine. Kolme päeva jooksul oli läbivaks teemaks vesi. Rebased pidid kandma riiete peal bikiine, jalas plätusid, peas saunamütsi ning käes kätiseid. Eesmärgiks oli suve pikendamine.

Hommikuti toimus rivistus, otud tegid jooksutiiru, võimlesid ning hügieenilisuse mõttes pesid hambaid, sedakorda sinepiga. Juua said nad ka haigushooajale kohast küüslaugusmuutit. Edasi toimus peaaegu tavaline koolipäev, kuid tundidesse pidid otud liikuma mööda ettenähtud rada, mis oli neile maha teibitud. Vahepeal oli kooli peal kuulda hõiget: „Otu üle parda!“, mille peale kõik otud end pikali viskasid ja ujuma hakkasid. Söögivahetundide ajal toimusid meeskonnamängud. Palju oli teatejookse, teatepulgaks  nii toores kala kui ka margariin. Lisaks toimus võidu peale supi söömine. Kaotajaid ootas taas ees smuutiring. Sööklas oli igal otul oma kindel koht, kus istuda. Uustulijad said ka oma kopsumahu proovile panna munapuhumismängus, kus kaks võistlejat pidid võidu muna torust välja puhuma.

Viimasel päeval viidi otud Apteekrimetsa, kus ootas viimane proovilepanek. Värsketel gümnasistidel seoti silmad kinni ning seejärel pidid nad ühekaupa laskuma liumäest alla otse mudaauku, kus nad edasi liikusid mööda rada. Esimest korda võttis rajast osa ka mõni julgem abiturient. Ristimine oli edukas ning otud on abiturientide poolt gümnaasiumisse vastu võetud.

Bärbel Moros
abiturient

1. klassi esimene projektipäev

1. klassi esimene projektipäev möödus koolis. Päeva alustasime muusikaga. Koos õpetaja Pillega harjutasime usinasti kooli hümni. 3. oktoobril on ju meie kooli, Otepää Gümnaasiumi 112. sünnipäev.

Raamatukoguhoidja Kadri rääkis, kuidas raamatuid hoida ja laenutada ning luges katkendi Edgar Valteri raamatust “Isand Tuutu ettevõtmised”. Lapsed tulid raamatukogust tagasi rõõmsalt, mõnel oli laenutatud lausa mitu raamatut.

Projektipäev jätkus kunstivallas. Tegime paberile maalriteibiga erinevaid kujundeid, mida guaššidega värvida. Suur aitäh abiturientidele, kes aitasid teibiribad paberile panna – eelproov neljapäevaseks õpetajate päevaks sai tehtud.

Päeva lõpetas klassiõhtu, kus sai nautida klassiõhtu sööke-jooke, mängida ja tantsida. Oli vahva ja tegevusterohke päev.

Kaire Ojavee, 1. kl klassijuhataja

Euroopa Keeltepäev 2019 Otepää Gümnaasiumis

Euroopa Nõukogu algatusel tähistatakse 2001. aastast alates iga aasta 26. septembril Euroopa keeltepäeva. Sel päeval kutsutakse kõiki Euroopa elanikke üles õppima keeli ning tunnustama ja hindama Euroopa kultuurilist rikkust.

Meie koolis algas päev raadioviktoriiniga kõikidele klassidele. Silmaringi laiendavad lõbusad küsimused koostas õpetaja Ene Vister. Kolmel vahetunnil sai kuulata muusikat Euroopa riikide keeltes. Muusika valis 10. kl õpilane Markus Mõttus. Keeleklassis said 7. ja 8.kl õpilased teha keeleteemalist veebiviktoriini. 4. kl õpilased joonistasid plakatid loomade häältest erinevates keeltes. Kõigil oli võimalus külastada Euroopa keeltepäeva kodulehte ja teha seal huvitavaid ülesandeid.

Vene keele tundides 6.b klass joonistas tähepilti, 7. klass kuulas erinevates keeltes sõna “emakeel” ja tegi plakati, 9. klass kordas üle Euroopas räägitavad keeled, 10. klass kirjutas/joonistas loosiga saadud vene vanasõna tõlkega eesti keelde, 11. klass kirjutas/joonistas, kuidas said aru vene fraseologismist. Valminuid töid on võimalik näha 3. korruse koridorides.

Võõrkeelte ainesektsioon