Helis Hein oli uurimistööde võistlusel edukas

Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Selts korraldas käesoleval õppeaastal juba 23. korda õpilaste ajalooalaste uurimistööde võistlust Eesti Vabariigi Presidendi auhindadele, mille seekordne teema oli „Aja märgid – inimene, aeg, koht“. Lisaks uurimistöödele võisteldi ka loov- ja praktiliste tööde kategoorias.

Uurimistööde žürii, mis koosnes Tartu Ülikooli ja Eesti Rahva Muuseumi esindajatest, andis gümnaasiumiastme uurimistööde kategoorias välja 6 auhinnalist kohta ning 10 raamatupreemiat. Raamatupreemia saajate hulgas oli ka Otepää Gümnaasiumi 11. klassi õpilane Helis Hein oma uurimistööga „Ühe krundi lugu Otepää Pikk tn 17 näitel“. Koos raamatupreemiaga anti ka vabariigi presidendi allkirjastatud tänukiri.

13. mail Tartus haridus- ja teadusministeeriumi saalis toimunud võistluse lõppkonverentsil tegid ettekande kolm parima uurimistöö koostajat nii põhikooli- kui gümnaasiumiastmest ning kaks loovtöö või praktilise töö autorit põhikoolist ja gümnaasiumist. Konverentsil esinesid nii uurimistööde žürii kui loovtööde žürii esindaja, kes tegid kokkuvõtte võistlusele laekunud töödest. Päeva lõpetas bankett.

Võistluse tulemused on leitavad Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Seltsi kodulehelt: https://eays.edu.ee/ajalooalaste-uurimistoode-voistlus-2021-2022/

Uurimistööde ja praktiliste tööde võistlus toimub ka järgmisel aastal ning juba on teada ka teema – „Vabadus, võrdsus, vendlus“. Võistlusele oodatakse lisaks uurimistöödele ka loovtöid ja praktilisi töid, mida on võimalik teemaga seostada.

Heivi Truu,
Helise uurimistöö juhendaja

Otepää Gümnaasiumi õpetaja Mariia Medvichuk sai kaitseväe juhataja tänuavalduse

Otepää Gümnaasiumi õpetaja Mariia Medvichuk sai 25. mail meeldiva üllatuse osaliseks, kui leitnant Janno Isat Eesti Kaitseväe peastaabist tuli teda õnnitlema. Õpetaja Mariia Medvichukile anti üle kaitseväe juhataja kindralleitnant Martin Heremi allkirjastatud tänuavaldus märkimisväärse panuse eest tsiviil- sõjalise koostöö toetamisel õppusel Siil 2022.

Leitnant Janno Isati sõnutsi tõlkis õpetaja Mariia Medvichuk suurõppuse Siil 2022 infolehed ukraina keelde, aidates seeläbi kaasa õppustega kaasneva olulise teabe mõistmisele ning võimalike tekkivate hirmude vähendamisele. Õpetaja Mariia Medvichuk selgitas, et tegemist oli talle endalegi põneva väljakutsega, mis pakkus vaheldust igapäevasele koolitööle.

Oleme kooliperega uhked oma õpetaja üle!

Maire Murumaa
direktor
Otepää Gümnaasium

Valgamaa koolinoorte KV suundorienteerumises

Teisipäeval, 17.mail toimusid Tõrvas Valgamaa koolinoorte karikavõistlused suundorienteerumises. Meie kool oli esindatud kõigis vanuserühmades kokku 29 paariga.

I koht

Matis Mändmets – Ken Eerik Keemu M12
Tristan Klimbek – Ralf Mae M14

II koht

Gregor Hausenberg – Hendrik Jurken M8
Isabel Evelia Von Graff – Pauliine Elissaar  N10
Laura Pirnipuu – Andra Arulaan N14
Anlourdees Veerpalu – Änni Perv N16

III koht

Johanna Juursalu – Rosanna Väärsi N8
Mathias Tammekivi – Hendrik Liivamägi M10
Ann-Marii Mets – Lisete Kukk N12
Reinhold Kalda – Andorres Veerpalu M12
Marta- Loore Ladva – Sophia Rikka N14
Katarina Kivimäe – Karlota Levin N14
Maria Liisa Mark – Gerly Piho N18
Lauri Leis – Mikk Martten Meema M18

Koolide üldarvestuses sai meie kool II koha.

Kiidame kõiki osalejaid.
Kehalise kasvatuse õpetajad

Saksa Kevad tuli taas edukalt

Saksa Kevad on avatud festival, mis ootab alati uusi partnereid Eestist ja Saksamaalt ning on tänulik uute ideede eest. Põnev programm hõlmab nii kultuuriüritusi kui ka Saksamaa esitlemist teadus- ja majandusriigina. Väga oluline on ka saksa keele tutvustamine, sest Euroopa rikkus sõltub just keelte rohkusest. (rohkem infot https://saksakevad.ee/saksa-kevad-idee/)

J.W. von Goethe on öelnud: “Vähemalt iga päev peaks inimene kuulma väikest laulu, lugema head luuletust, nägema head pilti ja võimaluse korral rääkima paar mõistlikku sõna.”

Otepää Gümnaasiumi õpilased osalesid teist aastat järjest edukalt Saksa Kevadel, mis sel aastal oli pühendatud Rheinland-Pfalzi liidumaale. Üritust korraldab Eesti Saksa Keele Õptajate Selts koostöös Saksamaa Suursaatkonnaga Eestis.

Viktoriinis osales 361 õpilast üle Eesti ja nendest 21 õpilast said maksimumpunktid. Nende hulgas ka 11.klassi õpilane Carl-Andre Wulff, kes sai I koha eest tänukirja ja meene.

Tänavusele luulekonkursile laekus 24 tööd. Väga hästi esines 11.klassi õpilane Eliise Palmiste, kes jäi jagama 3.-4.kohta Heinrich Heine luuletusega “Die Lorelei”. Etluskonkursile tuli saata video luule lugemisest. Eduka esinemise eest sai Eliise tänukirja ja saksakeelse raamatu.

Eve Gross
saksa keele õpetaja

Kevadkontsert

12. mail saime taas üle pika aja kokku ja veetsime ühe mõnusa õhtu kauni muusika ja tantsu saatel.
Õhtu esimene pool oli väga meeleolukas, kõlasid kaunid lood kooride, pillimängijate ja üksikesinejate näol.

Kontserdi teisel poolel keerutasid jalga meie kooli suured ja väikesed rahvatantsijad, mis võttis nii mõnelgi puusa nõksuma.

Õhtut juhtisid meie tublid meediaringi õpilased.
Oleme väga õnnelikud, sest meie saal oli üle pika aja täidetud publikuga, see võis küll panna hääle ja jalad natukene värisema, kuid peo lõppedes valdas kõiki üks ja sama tunne – see oli rahulolu!
Aitäh juhendajad!
Aitäh esinejad!
Aitäh pealtvaatajad!

Pildigalerii on siin.

Kerle Lillis
huvijuht-koolielu korraldaja