Otepää Gümnaasium tunnustab gümnaasiumiõpilasi õppestipendiumiga

Otepää Gümnaasium jagas esmakordselt õppestipendiume gümnaasiumiastmes õppivatele tublidele noortele. Otepää valla toel loodud stipendiumi eesmärgiks on motiveerida õppijaid saavutama paremaid õpitulemusi ning väärtustama piirkondlikku gümnaasiumiharidust.
Õppestipendiumi statuudi kohaselt makstakse õppestipendiumi välja kaks korda aastas: jaanuaris I poolaasta (september- detsember) ning juunis II poolaasta (jaanuar- mai) kursusehinnete keskmiste tulemuste eest.

Stipendiumi suuruseks väga heade õpitulemuste (kursusehinnete keskmine vähemalt 4,8) korral on 70 eurot kuus, heade ja väga heade õpitulemuste (kursusehinnete keskmine 4,5- 4,79) korral 50 eurot kuus.

Esmakordsele õppestipendiumile esitasid taotluse 13 gümnasisti, kellest 6 olid 10. klassi õpilased ja 7 olid 11. klassi õpilased. Noormehi oli stipendiaatide hulgas 5 ja neide 8. Väga heade tulemuste eest said kõrgema stipendiumi 6 õpilast ning tavamääraga stipendiumi 7 õpilast. Perioodi eest september- detsember 2020 maksti jaanuaris välja stipendiume kokku 3080 euro eest. Kuna stipendiumile ei rakendu tulumaks, saavad õpilased stipendiumi kätte täies ulatuses. Lisaks ei arvestata stipendiumi määramisel õpilase elukohajärgset sissekirjutust. Ühe õppeaasta õppestipendiumi eelarvefondina on arvestatud 7000 eurot.

Otepää Gümnaasium tunnustab  I poolaastal õppestipendiumiga väga heade õpitulemuste eest järgnevaid õpilasi:

Helis Hein
Kreete Kuusk
Andres Luik
Eliise Palmiste
Uku Sau
Annabel Urm

Otepää Gümnaasium tunnustab I poolaastal õppestipendiumiga heade ja  väga heade õpitulemuste eest järgnevaid õpilasi:

Helen Hein
Kristjan Kattai
*** (ei soovi nime avalikustada)
Mikk- Martten Meema
*** (ei soovi nime avalikustada)
Laura Terandi
Robin Värk

Koolina oleme ääretult uhked oma õpilaste üle! Loodame, et õppestipendium motiveerib veel enam pingutama ja haridust väärtustama.

Oleme väga tänulikud Otepää vallavalitsusele, kelle toel stipendium on ellu kutsutud! Aitäh, et aitasite meie unistuse õppestipendiumist realiseerida ja peate oluliseks hea hariduse omandamist siinsamas Otepääl!

Maire Murumaa
direktor

Koolieelse ettevalmistuse rühmad Otepää Gümnaasiumis

Koolieelse ettevalmistusrühma tegevus toimub 18.01- 31.05.2021 esmaspäeviti kell 13.00- 14.30 koolimajas.

Sellel õppeaastal tegelevad lastega õpetajad Sigrid Mark ja Mariia Medvichuk.

Meie kooli ettevalmistusrühma eesmärgid on:

  • aidata lapsel kohaneda kooliga
  • anda lapsele õpi- ja suhtluskogemust
  • toetada lapse ettevalmistust õppimiseks esimeses klassis

Koolieelne ettevalmistus Otepää Gümnaasiumis toetab lapse õpioskusi, sotsiaalseid ning enesekohaseid oskusi.

Koolieelse ettevalmistuse õpetaja nõustab vajadusel vanemaid lapse arengut puudutavates küsimustes ja annab tagasisidet

Koolieelse ettevalmistusrühma töökorralduse kohta on info leitav SIIT.

Selgusid silmapaistvad lood lapsepõlvemälestustest

Eesti Rahvakultuuri Keskus kutsus kõiki oma vanavanemate lapsepõlvemälestust kuulama, salvestama ja jagama. Üleskutse eesmärgiks on väärtustada suulist pärandit nii noorte kui väärikate seas.

Üleskutses osales 10 kooli. „On meeldiv tõdeda, et üleskutse pilootklassina osales sarjas Otepää gümnaasiumi 2. klass ning saadetud tööd oli mitmepalgelised ja ääretult sisukad,“ tõdeb suulise pärandi spetsialist ja muinasjutuvestja Maili Metssalu.

Komisoni otsusega sattus üleskutse peaauhind, Grand Prix (rikkalik toidukorv) just Otepää gümnaasiumi 2. klassi noormehele Oskar Rauale.

„Komisjon hindas tema osavõtlikkust ning seda, et üleskutses andsid oma panuse mitu sugupõlve. Oskar saatis lausa kolm vanavanema lugu nii video kui helisalvestisena. Suurepärased lood, milles imelised pilguhetked lapsepõlve radadele,“ meenutas Maili saadetuid töid.

Väga tublid mälestuste uurijad olid veel Ranno Januškevitš, Jakob Ani, Siisi Saluveer, Kristofer Kärp, Britta Rehk, Marlen Mehine, Märten Mätas, Heidi Suiste, Mathias Tammekivi, Heili Kender ja Ragnar Juhkam.

Kogu artiklit saab lugeda siit

Eesti Rahvakultuuri Keskus
Uudist vahendas 2.klassi õpetaja Kaire Ojavee